ODBLOKOVÁNÍ

images
Odblokování provádím v kombinaci s další masáží, většinou se Švétskou masáží. Je to intenzivní tlak na zablokované místo. Silným tlakem se zabloklá část uvolní a povolí, tím zmizí i bolest. Musí se ale většinou jít víckrát po sobě. Krční páteř se dá krásně odblokovat pomocí reflexní terapie na ploškách nohou, respektive pomocí palce na nohou.